ZANTE

Call Us Today

+62 828 1119675

nasza oferta

Kadry / Płace

Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców czy podwykonawców może się wiązać  koniecznością rozliczania składek ZUS oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Poza tym, pracownicy zatrudnieni na zasadach stosunku pracy posiadają szereg uprawnień wynikających z kodeksu pracy-urlopy, zasiłek chorobowy etc. W takiej sytuacji przepisy nakładają obowiązek prowadzenia ściśle określonej dokumentacji pracowniczej w tym rozliczeń wynagrodzeń, kart urlopowych czy deklaracji ZUS.   Nasz zespół kadrowców posiada doświadczenie w obsłudze kadrowej zarówno małych jak i większych (pow.50 pracowników) podmiotów. Do tego zagadnienia podchodzimy kompleksowo-pomagamy przygotować stosowną umowę, kierujemy na badania w ramach medycyny pracy, naliczamy wynagrodzenia, urlopy oraz wykonujemy inne czynności których oczekuje od nas klient. Na podstawie zgromadzonych dokumentów pracowniczych wystawiamy dokumentu „na żądanie” pracownika np. zaświadczenia o zatrudnieniu na drukach bankowych. Mamy również możliwość udostępnienia danych o pracownikach pracodawcy w systemie on-line.  

Przykładowy cennik naszych usług:

Rozliczenie umowy o pracę (ZUS, US)od 35,00 PLN netto/miesiąc
Rozliczenie umów cywilnoprawnych (np.umowa-zlecenie, o dzieło, bez ZUS)od 20,00 PLN netto/miesiąc
Przygotowanie umowy o pracęod 50,00 PLN netto (w zależności od treści)
Przygotowanie umowy cywilnoprawnej (umowa-zlecenie, o dzieło)od 40,00 PLN netto (w zależności od treści)
Wystawienie PIT-11 dla pracownika za przepracowany rok10,00 PLN netto
Wystawienie innego dokumentuwycena indywidualna

 

Jl. Maleer Indah II, 

Batununggal, Bandung

Call us: +62 828 111 96 75

konsultan@domain.com

Newsletter

Keep up to date — get updates with latest topics